Ogndal historielag

Ogndal historielag ble stiftet 5. mai 1977.
Laget har drevet mye aktiv kulturformidling både gjennom turer og bøker/skrifter og kultivert mange lokale kulturminner som Roktgården, Rokne smeltehytte, Gamle Ogndalsveg og brua over Lauva.

Lagets formål er å fremme og støtte lokalhistorisk arbeid i tidligere Ogndal herred.
Laget skal være bindeledd mellom dem som arbeider med lokalhistorien og mellom dem og folket i bygda.
Laget skal søke å styrke kjennskapet til farne tiders slekter gjennom gammel tradisjon, brev, dokumenter og bøker, gamle bruksting og andre minner fra arbeids- og kulturliv. Det skal hjelpe til med å skaffe stoff til lokalhistoriske skrifter.

Fra januar 2011 har Ogndal historielag lagt ut eldre utgaver av Sålaupen som PDF filer


Mer informasjon fra Ogndal historielag

Comments are closed.