Varsel om skyting i Giskås skytefelt

Forsvaret varsler innbyggerne i kommunen om at det vil bli skyting og sprengningsøvelser i oktober og november på følgende dager:

23. 24. 25. og 31. oktober og 1. 2. 3. 6. 7. 8. 20. 21. og 22.november.

Forsvaret sier i sitt brev til kommunen:

«Skarpskytingen foregår i Giskås skytefelt med et farlig område begrenset av linjen:
Nordmoen – Rokstua – Slettfjell – Roktheia – Møytlaskaret – langs skytefeltets grense – Vest Giskåsheia – Giskåsryggen – Nordmoen.

Når skytingen pågår, er all ferdsel i det farlige området forbudt. Skade som følge av overtredelse er Staten uvedkommende.

Det er fare for blindgjengere (ueksploderte granater, sprenglegemer ol) innen området.

Det advares mot å berøre metallgjenstander, prosjektiler, granater eller lignende som måtte finnes i området. Berøring er livsfarlig, blindgjengere kan eksplodere ved den minste berøring, endog ved fottrinn i nærheten.

Funn av blindgjengere meldes til nærmeste lensmann/politisdistrikt eller militær avdeling.

RØR IKKE BLINDGJENGERE, IKKE ENGANG MED EN PINNE! »

Helge Moksnes
Kaptein
Skytefeltoffiser

Comments are closed.