Ogndal.net er under utvikling av Ogndal ilag

For å tilpasse ogndal.net til behovene lag og foreninger i bygda har, arbeides det med utvikling av siden.
Dette er et viktig arbeid i tråd med formålsparagrafen til Ogndal ilag.
Arbeidsgruppen består av Morten, Silje og  Linda.
Ta kontakt med oss for spørsmål eller hjelp til å legge ut info på «gamle» ogndal.net.

Vi samarbeider med Smart Media for å finne ut hvordan vi kan dekke våre behov på en god måte.

Det blir utarbeidet et forslag til løsning på siden og hvordan denne kan brukes av alle lag og foreninger i Ogndal, dette blir tilsendt de kontaktpersonene vi har når det er klart og publisert på facebook – forhåpentligvis før dere er klare til å ha deres første møter etter sommerferien.

Formålsparagrafen til Ogndal ilag:
Lagets formål er å fremme samarbeid og tiltakslyst i bygda slik at bygda blir et trivelig bosted. Det legges vekt på tiltak som fremmer samarbeid mellom lag og foreninger og gir bolyst og trivsel for bygdefolket.

Comments are closed.